Blue, Yellow and Red Technology Facebook

BEŞ DAKİKA

İÇİNDE

COM.TR UZANTINIZ

HAZIR!

TR Alan Adı yani sitenizin sonunda 

  com.tr olması ne demektir ?

 

5cd2e5b161361f118875139e.jpg

Böylesi durumda, hukuki yollarla hak arayışına gidilmelidir. İhtarname ile olumlu karşılık alınamadığında, haksız rekabet hükümleri veya marka tecavüzü hükümleri çerçevesinde ihtiyati tedbir kararı talep edilebilir.

Bunlara ek olarak, alan adlarının iptali için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Hakemlik Merkezi’ne başvuru yoluyla alan adının hak sahibine transferi sağlanabilir.Türkiye’de son uzantısı .tr olan alan adlarını tescile yetkili tek kurum olan ODTÜ, isim tescili yapmadan önce başvuru yapan kişi ya da kurumlardan marka tescil belgesi, ticaret sicil kaydı gibi belgeler talep etmektedir. Bu uygulama .tr uzantılı kötü niyetli tescillerin en aza indirilmesi sağlamaktadır.

Simurg Patent (2).png

 

 

Dünya tarihinin en önemli buluşlarından olan internet, hayatı her yönüyle etkilemiştir. İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasına paralel olarak da internet alan adı (domain name) tescillerinde hukuki sorunlar artmaktadır.

Son uzantısı .com ve .net vb. uzantılar ile biten internet alan adı (domain name) tescilleri “ilk başvuran alır” kuralı ile ICANN denetimindeki çeşitli şirketlerce yapılmaktadır. İnternet alan adlarının, gerçek hak sahiplerinin dışındaki kişilerce alınması nedeniyle, çeşitli hak kayıpları oluşmaktadır. Kötü niyetli kişilerce çok cüzi fiyatlara alınan alan adları, fahiş fiyatlarla alan adı sahibine ya da diğer kişilere satılarak haksız kazanç konusu olmaktadır.

TR Alan Adı İçin Gerekli Belgeler:

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır;

  • Ad-soyad.com.tr için; Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

  • Tüzel kişilikler ve kuruluşlar için; aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

    • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,

    • Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,

    • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”

TR Alan Adı ile ilgili Tüm Hizmetler.

 SİMURG PATENT, Markanız emin ellerde!

tr-uzantili-alan-adi.png